تقویت هوش جنسی

رسالت همکام توانایی حل مشکلات و افزایش لذت و صمیمیت در رابطه جنسی شماست. هوش جنسی مجموعه ای از منابع درونی است که به شما امکان می دهد آرامش داشته باشید، حضور داشته باشید، ارتباط برقرار کنید، به تحریکات واکنش نشان دهید و ارتباط فیزیکی و عاطفی خوبی با شریک زندگیتان ایجاد کنید میزان برطرف کردن مشکلات جنسی هر فرد وابسته به میزان هوش جنسی او است. هر چقدر شما مشکلات جنسی بیشتری را در خود حل کنید هوش جنسی شما نیز افزایش می یابد

آموزش کاریزما

مهارت | ذهنیت | جسم

آموزش هوش جنسی

افزایش لذت و صمیمیت

جدیدترین دوره ها

سکوی پرتاپ شما به سمت موفقیت

خدمات همکام

افزایش لذت و صمیمت در رابطه جنسی

تست هوش جنسی

سنجش میزان هوش جنسی

نظر برخی دانشجویان

نظرات دانشجویان همکام درباره دوره های آموزشی

اشتراک یکماهه

شما می توانید به مدت ۳۰ روز به دوره های ویژه سایت دسترسی داشته باشید.

۲۹۰۰۰ تومان

اشتراک ۳ ماهه

شما می توانید به مدت سه ماه به دوره های ویژه سایت دسترسی داشته باشید.

۷۹۰۰۰ تومان

اشتراک یکساله

شما می توانید به مدت یک سال به دوره های ویژه سایت دسترسی داشته باشید.

۱۴۹۰۰۰ تومان

عضو ویژه شوید

با تهیه اشتراک ویژه به تمام آموزش های ویژه سایت دسترسی دارید!